Om Volta

Ulvsunda 1915

År 1915 bildades Elektriska AB Volta av Friedrich Jaeger och Generalmajor Geijer. Man byggde sig en fabrik i stockholmsförorten Ulvsunda och började tillverka elektriska hemapparater av olika slag.

Rent hus i Riksdagen

Enligt gamla broschyrer tillverkade Volta bland annat dammsugaren Salus Major under 30-talet. Den påstods vara ""Världens största och kraftigaste transportabla dammsugare"".
Priset för en Salus Major var 675 kr år 1930. Omräknat i dagens penningvärde skulle priset ligga runt 16 900 kr. Salus Major var avsedd för banker, industrier, kaserner och kyrkor. Det finns till och med bilder där den används i Riksdagshuset i Stockholm.

En Volta i var mans hem

Voltas sortiment utvecklades allt eftersom åren gick. Förutom dammsugare tillverkades och såldes under 1930-talet bland annat spisar, ugnar, varmvattenberedare, strykjärn och kokplattor.
Dammsugarna är den produktgrupp som Volta har fokuserat mest på och genom åren har mer än 45 olika modeller lanserats.
För många har Volta varit det självklara valet och sammanlagt har det sålts mellan 3,5 till 4 miljoner Volta-dammsugare till svenska hem.