Tillgänglighet

Så här fungerar Voltas webbplats

Vi på Volta vet att det är viktigt med en webbplats som alla kan använda. Målsättningen med webbplatsen är att den ska vara tillgänglig för så många som möjligt.

Vi inser att det trots allt kan uppstå problem och om du upplever webbplatsen som svår att hitta i, eller har synpunkter eller frågor, så får du gärna kontakta oss via e-post: webmaster@electrolux.se.

Denna hemsida har en enkel struktur. På varje sidas nedre kant finns länkar till följande sidor: Användarvillkor, Sitemap (dvs en översiktskarta), Press och Tillgänglighet (dvs denna sida).

Navigationsfältet i toppen på varje sida markeras när du för muspekaren över de olika länkarna.
Produktlänkarna under Dammsugare expanderar och du kan gå direkt till den modell du vill.

Det finns en annan fördel som vi tagit fram för att hjälpa dig att navigera: precis under navigationsfältet i övre delen på varje sida finns textlänkar. De visar på vilken sida i webbplatsen du nu tittar på, som en sorts orientering för dig. Först vilken kategori, sen vilken underkategori, och slutligen namnet på sidan.

Bilder

Vår ambition är att alla bilder som används på den hemsida inkluderar s.k. alt-text.

Användarpolicy

Vi försöker efterfölja W3C WAI´s Web Content Accessibility Guidelines och strävar efter att våra sidor ska rätta sig efter W3C Level A compliance (dvs att våra sidor ska följa de standarder som finns för tillgänglighetsanpassning).