Användarvillkor

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV VOLTAS WEBBPLATS

Den information som tillhandahålls via Voltas webbplats är så långt det är möjligt korrekt vid den tidpunkt den införlivas. Volta gör dock inga utfästelser och lämnar inga garantier för riktigheten i denna, i hypertextlänkar eller annan information som hämtas direkt eller indirekt från Voltas webbplats, och påtar sig inte något ansvar för eventuella felaktigheter eller utelämnade uppgifter i innehållet på Voltas webbplats.

All information tillhandahålls och är avsedd att användas med insikten om att Volta inte kan hållas ansvarig för förlust, skadeståndsskyldighet, skada eller kostnad av något som helst slag som uppkommer helt eller delvis, direkt eller indirekt till följd av användning eller förlitande på sådan information av besökaren eller annan person.

Volta förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar och rättelser utan föregående meddelande. Copyright 2005, AB Electrolux.

COOKIES

Den här webbplatsen innehåller två olika typer av cookies. Varaktiga cookies, som är en textfil som skickas härifrån och lagras på din dator och tillfälliga cookies som endast lagras temporärt och försvinner när du stänger ned din webbläsare. Cookies används för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål.
Webbplatsens funktionalitet är till viss del beroende av tillfälliga cookies. Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ned i din dator. Tillfälliga cookies är dock nödvändiga för att kunna navigera på webbplatsen.
Mer information om hur du går till väga finns i din webbläsares hjälpavsnitt, samt på vår sida om Tillgänlighet.
Om du har några frågor angående cookies på denna webbplats, vänligen kontakta oss på webmaster@electrolux.se

LÄS MER

Mer information om cookies, personlig integritet m.m. finns på Post- och Telestyrelsens webbplats. www.pts.se